logo
علوم نوآوری

علوم نوآوری

علوم نوآوری چیست؟

نوآوری تنها یک جرقه در ذهن افراد نیست بلکه مجموعه ای از عوامل مختلف مانند دانش فنی، توانایی ها، مهارت ها و طرز تفکر چه در افراد و چه در سازمان ها می تواند سطح نوآوری را افزایش دهد. هر روزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش سرعت انتقال اطلاعات در دنیا نیاز افراد و سازمان ها به نوآوری و خلاقیت و تولید دانش چندین برابر می شود و پس از دهه ها تلاش محققین ابزارها و تکنیک هایی برای نوآوری در حال تدوین می باشد. علمی که به مطالعه روش های تولید ایده و دانش، بهبود خلاقیت، تجاری سازی ایده و مدیریت آن می پردازد، علوم نوآوری گفته می شود.

علوم نوآوری شامل مدیریت نوآوری، مهندسی نوآوری، تکنیک ها و ابزارهای تولید ایده، روش های تفکر خلاق، حل مسئله و تجاری سازی ایده ها می باشد.

علوم نوآوری طی یک دوره با همکاری کمیته علمی و اساتید مجرب بهسان برای اولین بار در ایران برگزار می گردد و به شرکت کنندگان با همکاری اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی IUI گواهینامه معتبر DIS ارائه می گردد.

روش ارائه دوره:

● سخنرانی دانش محور

● نمایش فیلم آموزشی

● فعالیت های فردی و کار گروهی

● مباحثات تعاملی و مشارکت فعال فراگیران در بحث

● مثال ها و مطالعات موردی

● ارزشیابی مداوم عملکرد فراگیران

منافع و مزایای علوم نوآوری:

● بهبود فرهنگ نوآوری و خلاقیت

● بهبود مهارت های تفکر تحلیلی، انتقادی و خلاقانه

● توانایی تحلیل مشکلات و موانع سازمان برای نوآوری

● ایجاد سیستم و فرآیند نوآوری در سازمان

● ایجاد مهارت در جهت تولید ایده و کارگروهی

● آشنایی با روش های ثبت مالکیت فکری

● آشنایی با استانداردهای بین المللی در حوزه نوآوری و سازمان های ثبت مالکیت فکری

● دریافت گواهینامه بین المللی نوآوری از اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی